top

Door de jaren heen is het ons meer en meer duidelijk geworden dat transport niet alleen draait om vervoerd tonnage of winst maar dat we de verplichting hebben ervoor te zorgen dat we als bedrijfstak in haar geheel de goede kant op blijven gaan. Spijker Transport Service draagt op die manier ook haar steentje bij aan het leefbaar houden van onze omgeving. Om er mede voor te zorgen dat het milieu ook door het transport minimaal belast wordt gebruiken wij, waar mogelijk, milieuvriendelijke materialen zoals zwavelarme diesel en roetfilters maar ook materialen ter bevordering van de stroomlijn van voertuigen. Niet te vergeten zijn uiteraard een effic├źnte verlading en planning. De grootschalige inzet van de LZV (Langere en Zwaardere Voertuigen) blijkt overwegend zeer succesvol.