top

 

Belangrijk!!

 

Onderstaand vindt u de door ons erkende en gehanteerde voorwaarden. Met het geven van enige (transport)opdracht gaat u accoord met deze voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met u is overeengekomen. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze voorwaarden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Voor alle condities en voorwaarden geldt dat steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing is.

 

Open de link naar de CMR-condities. (Herzien 01-01-2013).

Open de link naar de AVC-condities. (Herzien 26-03-2015).

TLN Algemene Betalingsvoorwaarden

Van deze voorwaarden is altijd de laatste gedeponeerde versie van toepassing.